piątek, 15 stycznia 2010

Wystawa pracowni Design i warsztat z projektantkami z grupy LaPolka w BUW


Od 21 do 24 stycznia w BUWie odbywać się będą warsztaty, prezentacje i akcje artystyczne wokół tematu biblioteki.  Do 20 lutego będzie też można zobaczyć instalację poświęconą przestrzeni biblioteki, sposobowi jej działania i związanej z nią mitologii. Akcja „Biblioteka. Miejsce czytania, miejsce działania”  jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Biblioteki Uniwersyteckiej.
Idea akcji odwołuje się do kilku wymiarów, w których funkcjonuje biblioteka. Jeden związany jest z jej kulturotwórczymi, informacyjnymi i społecznymi funkcjami. Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzi się w poszukiwaniu wiedzy i informacji, miejscem pilnego studiowania i archiwalnych poszukiwań. Czasem – co się we współczesnych bibliotekach dzieje coraz częściej – jest  przestrzenią wystaw, spotkań, koncertów, odczytów i innych form uczestniczenia w kulturze. Ale w wyobraźni i doświadczeniu wielu z nas biblioteka jest także labiryntem, do którego wejście otwiera się tylko czasami. Jest miejscem odosobnienia i kontemplacji.

Klucza do organizacji wydarzeń szukaliśmy w samej bibliotece, w jej przestrzeni i sposobie działania, w rytmie życia tego niezwykłego organizmu. Instalacje mają wyeksponować kilka obszarów, które, czasem w nieoczywisty sposób, wiążą się z biblioteką: Czytanie, Pisanie, Spotkanie, Informacja, Słuchanie, Odpoczynek. 

Wyeksponowaliśmy konkretne miejsca i obudowaliśmy je w dodatkowe znaczenia. Wykorzystaliśmy to, co komunikuje przestrzeń biblioteki.

Akcja trwa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie od 20 stycznia do 20 lutego 2010 (w godzinach pracy biblioteki). Później instalacja podróżować będzie po bibliotekach w innych miastach w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz